Privacywet - AVG 2018 - Van Os Marketing

Privacy Policy Van Os Marketing

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.vanosmarketing.nl bezoekt, zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van Van Os Marketing, of op welke wijze dan ook persoonsgegevens beschikbaar stelt aan Van Os Marketing.

1. Beheer

De website www.vanosmarketing.nl staat onder beheer van Van Os Marketing. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Van Os Marketing kan de gegevens die door de klant verstrekt worden gebruiken voor het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op ons kennis- en vakgebied en de diensten die wij aanbieden.

Dit gebeurt doorgaans alleen via onze nieuwsbrief van Van Os Marketing, waarvoor een opt-in is afgegeven door de klant.

Indien de klant e-mails van ons ontvangt, registreren wij de interacties, met als doel om de inhoud van de communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor de klant relevant is.

3. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Van Os Marketing zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel, wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

4. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Van Os Marketing verstrekt ten behoeve van de nieuwsbrief, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen bij de leverancier van de e-mailmarketing software. Hiermee is een AVG verwerkersovereenkomst afgesloten.

5. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde

5.1 de mogelijkheid om de verstrekte gegevens in te zien en te wijzigen. Van Os Marketing biedt de klant altijd de mogelijkheid om alle vastgelegde gegevens via een link in de nieuwsbrief in te zien en te wijzigen;

5.2. het recht van vergetelheid: alle gegevens over hem of haar worden op verzoek van de klant volledig verwijderd;

5.3 het recht van verzet: klanten mogen Van Os Marketing vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken;

5.4 het recht op rectificatie: als een klant aangeeft dat informatie bij Van Os Marketing over hem of haar feitelijk onjuist is, onvolledig is of niet ter zake doet, of op een andere manier in strijd met een wet wordt gebruikt, dan zullen wij dit onmiddellijk herstellen.

6. Cookies

6.1 Van Os Marketing maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.

6.2 De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

6.3 Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

6.4 Van Os Marketing maakt gebruik van analytische cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen, maar van grote aantallen bezoekers worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

7. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Van Os Marketing. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy. Ook kunnen bezoekers gebruikmaken van de online chatbox.

8. Disclaimer

Van Os Marketing is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


Persoonlijk kennismaken?