Privacywet - AVG 2018 - Van Os Marketing

Privacy en Cookie Reglement Van Os Marketing

Het Privacy en Cookie Reglement geldt voor iedereen die de website www.vanosmarketing.nl bezoekt of op welke wijze dan ook persoonsgegevens beschikbaar stelt aan Van Os Marketing.
U kunt erop vertrouwen dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. We vinden het belangrijk dat het duidelijk is hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Hoe we hier precies mee omgaan, leest u in dit Privacy en Cookie Reglement.

Dit mag u altijd van ons verwachten

U bent zelf eigenaar van uw persoonsgegevens. Het zijn uw data, dus u bepaalt.

Wij zullen uw data nooit verkopen. U bepaalt zelf in welke mate we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken of vrijgeven. Vrijgeven doen we alleen met uw expliciete toestemming, tenzij we het wettelijk verplicht zijn. We beheren uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig. U hebt altijd inzicht, en kunt zelf uw persoonsgegevens actualiseren en keuzes bijstellen.

1. Beheer

De website www.vanosmarketing.nl staat onder beheer van Van Os Marketing. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens die door u verstrekt worden

Van Os Marketing kan de gegevens die door u verstrekt worden gebruiken voor het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op ons kennis- en vakgebied en de diensten die wij aanbieden.
Dit gebeurt doorgaans alleen via onze nieuwsbrief van Van Os Marketing, waarvoor een opt-in is afgegeven door u.
Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij de interacties, met als doel om de inhoud van de communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor u als klant relevant is.

3. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door u aan Van Os Marketing zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven zonder uw expliciete toestemming tenzij we het wettelijk verplicht zijn.

4. Beveiliging

De gegevens die u aan Van Os Marketing verstrekt ten behoeve van de nieuwsbrief, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen bij de leverancier van de e-mailmarketing software. Hiermee is een AVG verwerkersovereenkomst afgesloten.

5. Welke Rechten heeft u?

Op het moment dat we uw persoonsgegevens verwerken, heeft u verschillende rechten. Hieronder leggen we uit welke rechten u heeft en wat deze inhouden.

5.1 Inzagerecht
U kunt ons vragen welke persoonsgegevens we van u verwerken. Dit recht van inzage is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen.

5.2 Rectificatie en recht van verwijdering
Kloppen uw persoonsgegevens niet of zijn ze niet volledig? Dan kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.

5.3 Beperking
U kunt vragen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens tijdelijk te beperken. Bijvoorbeeld omdat de gegevens volgens u niet kloppen. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.

5.4 Dataportabiliteit
U kunt vragen of we bepaalde gegevens aan u over willen dragen. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.

5.5 Bezwaar
Als we de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een gerechtvaardigd belang of een zwaarwegend algemeen belang, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.

6. Cookies
6.1 De website van Van Os Marketing maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer, smartphone of tablet van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.

6.2 De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

6.3 Cookies kunnen altijd van een computer, smartphone of tablet worden verwijderd, ook weer via de browser.

6.4 Van Os Marketing maakt gebruik van analytische cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen, maar van grote aantallen bezoekers worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren. Zodra u onze website bezoekt vragen wij u om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Als u deze accepteert, plaatst de website cookies op uw computer, smartphone of tablet.

7. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over dit Privacy en Cookie Reglement terecht bij Van Os Marketing. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van dit Privacy en Cookie Reglement.

8. Disclaimer
Van Os Marketing is gerechtigd de inhoud van het Privacy en Cookie Reglement  te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


Persoonlijk kennismaken?