Van Os Marketing-starten met e-mail marketing - nieuwsbrief maken

Starten met e-mail marketing

Wie wil starten met e-mail marketing staat een grote uitdaging te wachten. De vraag is namelijk: waar moet je beginnen?
Voor wie het serieus wil aanpakken is een plan gebaseerd op doelstellingen essentieel. Zonder een plan of doelstellingen wordt er maar wat aangemodderd, en dat is het laatste wat je wil in e-mail marketing. Juist omdat het zo’n fantastisch en serieus marketingkanaal is moet het ook serieus ingezet worden.

SMART strategie

Zo’n doelstelling moet natuurlijk S*M*A*R*T zijn ,oftewel: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Een ‘smart’ doelstelling zou er zo uit kunnen zien, wanneer je bijvoorbeeld meer verkeer naar je website wilt krijgen:

In Q4 van (dit jaar) moet het verkeer naar de website vanuit het kanaal e-mail marketing met 10% zijn toegenomen ten opzichte van Q1 van (dit jaar).

Wanneer je eenmaal een duidelijk strategie hebt en je doelstellingen hebt verwoord is het zaak om je e-mail marketingplan te maken, dat aansluit bij het algemene marketingplan. Vervolgens gaat het om de uitvoering: welke stappen moeten gezet worden om e-mail marketing daadwerkelijk in te zetten? Denk hierbij aan een taakverdeling, een communicatiekalender en dergelijke.

Analyse en opvolgacties

Tenslotte een onderdeel dat soms niet serieus wordt genomen of waar weinig tijd aan wordt besteed: de analyse van en opvolgacties op de eerste resultaten. Want zonder analyse van en het acteren op de eerste resultaten uit jouw e-mail marketingactiviteiten is niet te achterhalen of doelstellingen zijn gehaald.

Whitepaper ‘starten met e-mail marketing’

Ik heb een white paper gemaakt waarin ik de stappen beschrijf hoe een organisatie kan starten met e-mail marketing.

Jouw exemplaar van het whitepaper “Starten met e-mail marketing” ligt voor je klaar! 

Whitepaper-Starten met e-mail marketing-omslag

Ik wens je veel leesplezier, en natuurlijk veel succes met je eerste stappen in e-mail marketing!

Lees ook mijn blog  ‘Nieuwsbrief schrijven die klanten prikkelt

 

Deel dit artikel: